یادگیری وینگ چون در منزل

یادگیری وینگ چون در منزل

+۱۰
نصب فعال
ورزشی
دسته
۶
مگابایت
حجم

فیلم های این برنامه به آموزش فنون و تکنیک های ورزش رزمی وینگ چون می پردازد.

مطالب آموزش داده شده در این برنامه عبارتند از:

- تکنیک کف دست به بغل

- تکنیک مشت های زنجیره وار

- چی سا با دستان چسبنده

- حرکت تک سا

- حرکت مان سا

- حرکت هوم سا

- حرکت دستان چرخنده

- حرکت سیو نیم تا

- حرکت مشت پاک سا

- حالت گارد وینگ چون

- چی سا تک دست

- سه مجموعه ی اول سیو نیم تا

- تکنیک بیوسا

- چی سا

- دستان جداکننده

- حرکت لگد جلوی فشاری


تهیه شده در : تیناسافتنظرات کاربران

علیرضا
۱۴۰۰/۰۶/۰۶
عالی و کاربردی