آراء دیوانعالی کشوردرقانون مدنی

آراء دیوانعالی کشوردرقانون مدنی

نسخه ۲.۰
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۵۰
نصب فعال
کتاب‌ها و منابع
دسته
۸
مگابایت
حجم

آراءدیوان عالی کشوردرقانون مدنی
این نرم افزارحاوی کلیه آراء دیوان عالی کشورشامل آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان،آراءاصراری وشعبات دیوان پیرامون قانون مدنی وبه تفکیک موادآن است.الزام قانونی آراءوحدت رویه والزام معنوی سایرآراءدیوان راهگشای مسائل بسیاری درحوزه قضامی باشد.

logo-enamad logo-samandehi