قانون مدنی درپرونده های حقوقی

قانون مدنی درپرونده های حقوقی

نسخه ۲.۰
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۲۰۰
نصب فعال
کتاب‌ها و منابع
دسته
۱۰
مگابایت
حجم

این برنامه امکانات وآیتمهای زیررادربرمی گیردوکافی برای پرونده های حقوقی پیرامون قانون مدنی است:


الف.متن اعراب دارقانون مدنی


ب.آراءوحدت رویه ،اصراری وشعبات دیوان عالی کشور ج.نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه


د.قوانین مرتبط باموادقانون مدنی و.موتورجستجوی قوی باامکان جستجودرمتن وشماره مواد،آراءونظرات


ه.محیط کاربری زیباوراحت

logo-enamad logo-samandehi