قانون آ.د.م  ویژه وکلا وقضات

قانون آ.د.م ویژه وکلا وقضات

نسخه ۲.۰
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۲۰۰
نصب فعال
کتاب‌ها و منابع
دسته
۸
مگابایت
حجم


***کاربران محترمی که اندرویدگوشی آنها6می باشدجهت انجام خریدمی بایست درقسمت تنظیمات گوشی مجوزخریدیاpermission appرافعال نمایندتاامکان خریدبرایشان میسرگردد.


آیین دادرسی مدنی ویژه وکلا وقضات


این برنامه به صورت تفکیک ماده به ماده ازچنین محتواها وگزینه هایی برخورداراست:


1.حاشیه موادقانون آیین دادرسی مدنی


2.آراءدیوان عالی کشوراعم ازاصراری ،شعبات ووحدت رویه


3.آراءدادگاه عالی انتظامی قضات


4.قوانین مرتبط باهرماده


5.نظریات مشورتی ا.ح.ق وکمیسیون آ.د.م


مراجع:قانون آیین دادرسی مدنی دکترشمس 


logo-enamad logo-samandehi