قانون مدنی(نسخه جامع)

قانون مدنی(نسخه جامع)

نسخه ۲
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۱
هزار
نصب فعال
کتاب‌ها و منابع
دسته
۱۱
مگابایت
حجم

***کاربران محترمی که اندرویدگوشی آنها6می باشدجهت انجام خریدمی بایست درقسمت تنظیمات گوشی مجوزخریدیاpermission appرافعال نمایندتاامکان خریدبرایشان میسرگردد.


این برنامه شامل موارد زیراست:
الف.حاشیه های هرماده قانون مدنی
ب.آراءدیوان عالی کشور(وحدت رویه ،اصراری وشعبات دیوان)به تفکیک هرماده ازقانون مدنی
ج.نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مرتبط باهرماده قانون مدنی
د.قوانین مرتبط باهرماده ازقانون مدنی و مرتبط با دیگر قوانین
و.تستهای آزمونهای حقوقی کارشناسی ارشد،وکالت وقضاوت به تفکیک هرماده.
این نرم افزاربه عموم مردم ،دانشجویان حقوق وداوطلبان آزمونهای حقوقی ،قضات ووکلا جهت فراگیری واستفاده ازقانون مدنی کشورپیشنهادمی شود.
 

logo-enamad logo-samandehi