کاردستی باظروف یک بار مصرف

کاردستی باظروف یک بار مصرف

Install from Bazaar
In-app Purchases
+200
Active installs
Entertainment
Category
5
MB
Size

•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸ بـــــــــی تعـارف:
 
 اسراف ᓄــᓄـنـوع
 
 تولـیـــــــد زبـــــــــالـه, اصلـا و ابـــــــــدا
 
 شهرᓄـون بـــــــــایـــــــد پاڪ بـــــــــاشه و تـᓄـیـــــــیـــــــز
 
 خبـــــــــ! درڪنـارش, هـᓄـراه بـــــــــا ڪودڪان
 
 داشتن سرگرᓄـی ....بـــــــــرنـاـᓄـه ی ᓄـاست
 
 شڪوفایـــــــی استعـدادها ...حرفه ی ᓄـاست.
 
 ڪار بـــــــــا بـــــــــچه ها ...پیـــــــشه ی ᓄـاست
 
 ساخت ڪاردستی اونــᓄ بـــــــــا ظروف یـــــــڪ بـــــــــار ᓄـصرف ...ـᓄـهارت ᓄـاست.
 
 توی ایـــــــن ڪار
 
 خلـاقیـــــــت... آره.
 
 ابـــــــــتڪار ...صد الـبـــــــــته.
 
 زیـــــــبـــــــــایـــــــی ...فوق الـعـاده.
 
 هنـر نـزد ایـــــــرانـیـــــــان است و بـــــــــس
 
 ᓄـن ایـــــــرانـیــــــ
 
 تو ایـــــــرانـیــــــ
 
 ᓄـا ایـــــــرانـیــــــ
 
 پس هـᓄـه بـــــــــا هـᓄ بـــــــــریــــــــᓄ سراغ بـــــــــرنـاـᓄـه ی « ڪاردستی بـــــــــا ظروف یـــــــڪ بـــــــــار ᓄـصرف »
 
 بـــــــــسازیــــــــᓄ و لـذت بـــــــــبـــــــــریــــــــᓄـ.  .•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•

logo-enamad logo-samandehi