زبان فسقلی ها (زبان انگلیسی کودکان)

زبان فسقلی ها (زبان انگلیسی کودکان)

نسخه ۴.۵.۰
+۱۰
هزار
نصب فعال
کودک
دسته
۳۲
مگابایت
حجم

***برنامه ای آموزشی با گرافیک جذاب و کودکانه  برای فسقلی هایی که میخوان زبان انگلیسی یاد بگیرن***


آموزش الفبای انگلیسی  +  بازی تمرینی


• آموزش اعداد + تلفظ انگلیسی + ترجمه فارسی +  بازی تمرینی


• آموزش اشکال هندسی  تلفظ انگلیسی + ترجمه فارسی +  بازی تمرینی


• آموزش  وسایل نقلیه  +  تلفظ  انگلیسی +  ترجمه  فارسی +   بازی تمرینی


• آموزش رنگها  تلفظ انگلیسی + ترجمه فارسی +  بازی تمرینی


• آموزش حیوانات  + تلفظ انگلیسی + ترجمه فارسی +  بازی تمرینی


• آموزش میوه ها  + تلفظ انگلیسی + ترجمه فارسی +  بازی تمرینی


• آموزش شغل   ها  + تلفظ انگلیسی + ترجمه فارسی +  بازی تمرینی


• آموزش روزهای هفته   + تلفظ انگلیسی + ترجمه فارسی


• آموزش ماه های میلادی    + تلفظ انگلیسی + ترجمه فارسی


آهنگهای انگلیسی کودکانه همراه با لیریک + ترجمه فارسی
منابع:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org

http://www.english-4kids.com

https://www.youtube.com

https://tamasha.com

https://www.aparat.com


کلید واژه ها: آموزش زبان انگلیسی برای کودکان ، زبان انگلیسی کودکان ، زبان فسقلی ها

logo-enamad logo-samandehi