زبان فسقلی ها (زبان انگلیسی کودکان)

زبان فسقلی ها (زبان انگلیسی کودکان)

نسخه ۱.۰
۵
هزار
نصب فعال
کودک
دسته
۱۱
مگابایت
حجم

***برنامه ای آموزشی با گرافیک جذاب و کودکانه  برای فسقلی هایی که میخوان زبان انگلیسی یاد بگیرن***


آموزش الفبای انگلیسی  +  بازی تمرینی


• آموزش اعداد انگلیسی + تلفظ انگلیسی + ترجمه فارسی +  بازی تمرینی


• آموزش اشکال انگلیسی تلفظ انگلیسی + ترجمه فارسی +  بازی تمرینی


• آموزش رنگهای انگلیسی تلفظ انگلیسی + ترجمه فارسی +  بازی تمرینی


• آموزش حیوانات  + تلفظ انگلیسی + ترجمه فارسی +  بازی تمرینی


• آموزش میوه ها  + تلفظ انگلیسی + ترجمه فارسی +  بازی تمرینی
منابع:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org

http://www.english-4kids.com

https://www.youtube.com

https://tamasha.com

https://www.aparat.comlogo-enamad logo-samandehi