زمان مرگ

زمان مرگ

نسخه ۱.۰.۱
هزار
نصب فعال
سرگرمی
دسته
۳
مگابایت
حجم

بی شبه عمر دست خداست. هر لحظه... هر ساعت


این برنامه با بررسی موارد زیر در جهت تجزیه و تحلیل سلامت زندگی شما اقدام می کند.


- شرایط محیطی و جغرافیایی زندگی شما


- وضعیت بهداشت زندگی شخصی تان


- سابقه پزشکی در خاندان شما


- وضعیت سلامت غذایی


- وضعیت سلامت جسمانی


- وضعیت سلامت کاری


- وضعیت سلامت روحی


- و همچنین شرایط میل به زندگی در شما


قطعا آمار ارقام این برنامه جنبه فان و تفریحی دارد اما به نوعی نشان دهنده وضعیت سلامت زندگی شما نیز می باشد. پس نه به دیده خدایی نکرده زمان مرگ، بلکه به دید نمره کلی در زندگی تان اطمینان کنید.


یا حق

logo-enamad logo-samandehi