ازپزشک دکتر

ازپزشک دکتر

نسخه ۱.۰.۷
+۵۰
نصب فعال
پزشکی
دسته
۱۸
مگابایت
حجم

افزایش درآمد و صرفه جویی در زمان

بهره گیری از بانک اطلاعات بیمار و تجمیع پرونده پزشکی

تبادل یافته های جدید پزشکی در سزاسر جهان

صدور نسخه الکترونیکی و تسهیل تبادل نتایج آزمایشگاهی

کمیته پزشکی و دسترسی به تجربیات پزشکان در نقاط دیگر