بارداری هفته به هفته (تصویری)

بارداری هفته به هفته (تصویری)

نسخهٔ v۳
+۱ هزار
نصب
پزشکی
دسته‌بندی
۲۰ مگابایت
حجم
بارداری هفته به هفته (تصویری)

بارداری هفته به هفته (تصویری)

محمدرضا سلطانی زرندی
نسخهٔ v۳
+۱ هزار
نصب
پزشکی
دسته‌بندی
۲۰ مگابایت
حجم
مشاهده‌ی نتایج بررسی آنتی‌ویروس

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

جزئیات بیشتر

این كتاب مشتمل بر مراحل پیشرفت بارداری و حاملگی است که  به صورت هفته به هفته (همراه با تصویر) شرح داده شده است. مطالب این کتاب توسط اینجانب محمدرضا سلطانی زرندی از سایت نی نی سایت جمع آوری و جهت استفاده در دستگاه ها و گوشی های دارای سیستم عامل اندروید تدوین شده است.

مطالب موجود در PDF این کتاب همراه با شماره صفحه:

سه ماه اول بارداری 13

سه ماه دوم بارداری 13

سه ماه سوم بارداری 13

هفته اول بارداری 14

باردار هستم یا نه؟! 15

وضعیت جنین در هفته اول بارداری 15

وضعیت مادر در هفته اول بارداری 16

مراقبت‌های مهم هفته اول بارداری 16

در هفته اول بارداری چی بخوریم؟ 17

علائم مهم تخمک گذاری در هفته اول بارداری 17

لیست کارهای مهم در هفته اول 18

وضعیت جنین در هفته دوم بارداری 19

وضعیت مادر در هفته دوم بارداری 19

علائم تخمک گذاری 20

نکات مهم در زمان لقاح 20

در هفته دوم بارداری چی بخوریم؟ 20

علائم مهم هفته دوم بارداری 20

سونوگرافی هفته دوم بارداری 21

لیست کارهای مهم در هفته دوم بارداری 21

پدران در هفته دوم 21

هفته سوم بارداری 21

وضعیت جنین در هفته سوم بارداری 22

وضعیت مادر در هفته سوم بارداری 24

در هفته سوم بارداری چی بخوریم؟ 24

علائم مهم هفته سوم بارداری 25

ترشحات واژن در هفته سوم بارداری 25

لیست کارهای مهم در هفته سوم بارداری 26

توصیه های مذهبی هفته سوم بارداری 26

وضعیت جنین در هفته چهارم بارداری 27

وضعیت مادر در هفته چهارم بارداری 29

نحوه استفاده از تست حاملگی 30

در هفته چهارم بارداری چی بخوریم؟ 30

علائم مهم هفته چهارم بارداری 31

لیست کارهای مهم در هفته چهارم بارداری 31

اخلاق ندارید؟ 32

توصیه‌های مذهبی هفته چهارم بارداری 32

هفته پنجم بارداری 33

وضعیت جنین در هفته پنجم بارداری 33

وضعیت مادر در هفته پنجم بارداری 35

با احتیاط ورزش کنید 35

در هفته پنجم بارداری چه بخوریم؟ 36

علائم مهم هفته پنجم بارداری 36

مراقب پوستتان باشید 36

این داروهای پوستی را نخورید 37

لیست کارهای مهم در هفته پنجم بارداری 37

وزن مناسب در بارداری 38

ماساژ بگیرید 39

شغلتان را ایمن کنید 39

سونوگرافی هفته پنجم بارداری 39

توصیه ‌های مذهبی هفته پنجم بارداری 40

هفته ششم بارداری 40

وضعیت جنین در هفته ششم بارداری 41

وضعیت مادر در هفته ششم بارداری 42

مصرف مکمل را فراموش نکنید 42

در هفته شش بارداری چی بخوریم؟ 43

علائم مهم هفته ششم بارداری 44

لیست کارهای مهم در هفته ششم بارداری 45

هفته هفتم بارداری 47

وضعیت جنین در هفته هفتم بارداری 47

وضعیت مادر در هفته هفتم بارداری 49

در هفته هفتم بارداری چی بخوریم؟ 49

علائم مهم هفته هفتم بارداری 50

لیست کارهای مهم در هفته هفتم بارداری 51

هفته هشتم بارداری 53

وضعیت جنین در هفته هشتم بارداری 54

وضعیت مادر در هفته هشتم بارداری 56

در هفته هشتم بارداری چی بخوریم؟ 56

سقط جنین در هفته هشتم بارداری 57

علائم مهم هفته هشتم بارداری 58

سونوگرافی هفته هشتم بارداری 59

لیست کارهای مهم در هفته هشتم بارداری 60

هفته نهم بارداری 61

وضعیت جنین در هفته نهم بارداری 61

وضعیت مادر در هفته نهم بارداری 63

در هفته نه بارداری چی بخوریم؟ 63

علائم مهم هفته نهم بارداری 64

لیست کارهای مهم در هفته نهم بارداری 65

سونوگرافی هفته نهم بارداری 66

ریزش مو را چه کار کنید 66

هفته دهم بارداری 67

وضعیت جنین در هفته دهم بارداری 68

وضعیت مادر در هفته دهم بارداری 70

در هفته ده بارداری چی بخوریم؟ 70

علائم مهم هفته دهم بارداری 71

لیست کارهای مهم در هفته دهم بارداری 72

سونوگرافی هفته دهم بارداری 73

هفته یازدهم بارداری 74

وضعیت جنین در هفته یازدهم بارداری 75

وضعیت مادر در هفته یازدهم بارداری 76

در هفته یازده بارداری چی بخوریم؟ 77

علائم مهم هفته یازدهم بارداری 78

سونوگرافی هفته یازدهم بارداری 80

هفته دوازدهم بارداری 81

وضعیت جنین در هفته دوازدهم بارداری 82

وضعیت مادر در هفته دوازدهم بارداری 84

حمله های سرگیجه در هفته 12 بارداری 84

در هفته دوازدهم بارداری چی بخوریم؟ 85

علائم مهم هفته دوازدهم بارداری 86

لیست کارهای مهم در هفته دوازدهم بارداری 88

سونوگرافی هفته دوازدهم بارداری 88

هفته سیزدهم بارداری 89

وضعیت جنین در هفته سیزدهم بارداری 90

وضعیت مادر در هفته سیزدهم بارداری 91

در هفته سیزدهم بارداری چی بخوریم؟ 92

مصرف هویج و فلفل در بارداری 92

علائم مهم هفته سیزدهم بارداری 93

هفته چهاردهم بارداری 97

وضعیت جنین در هفته چهاردهم بارداری 97

وضعیت مادر در هفته چهاردهم بارداری 99

علائم مهم هفته چهاردهم بارداری 100

لیست کارهای مهم در هفته چهاردهم بارداری 103

سونوگرافی هفته چهاردهم بارداری 104

هفته پانزدهم بارداری 105

وضعیت جنین در هفته پانزدهم بارداری 105

وضعیت مادر در هفته پانزدهم بارداری 107

لیست کارهای مهم در هفته پانزدهم بارداری 109

سونوگرافی هفته پانزدهم بارداری 110

هفته شانزدهم بارداری 112

وضعیت جنین در هفته شانزدهم بارداری 113

وضعیت مادر در هفته شانزدهم بارداری 114

علائم مهم هفته شانزدهم بارداری 115

در هفته شانزدهم بارداری چی بخوریم؟ 117

لیست کارهای مهم در هفته شانزدهم بارداری 118

سونوگرافی هفته شانزدهم بارداری 119

هفته هفدهم بارداری 120

وضعیت جنین در هفته هفدهم بارداری 121

وضعیت مادر در هفته هفدهم بارداری 122

علائم مهم هفته هفدهم بارداری 122

لیست کارهای مهم در هفته هفدهم بارداری 124

سونوگرافی هفته هفدهم بارداری 125

هفته هجدهم بارداری 126

وضعیت جنین در هفته هجدهم بارداری 127

وضعیت مادر در هفته هجدهم بارداری 128

علائم مهم هفته هجدهم بارداری 129

در هفته هجدهم بارداری چی بخوریم؟ 130

لیست کارهای مهم در هفته هجدهم بارداری 132

سونوگرافی هفته هجدهم بارداری 132

هفته نوزدهم بارداری 134

وضعیت جنین در هفته نوزدهم بارداری 135

وضعیت مادر در هفته نوزدهم بارداری 136

علائم مهم هفته نوزدهم بارداری 137

در هفته نوزدهم بارداری چی بخوریم؟ 137

لیست کارهای مهم در هفته نوزدهم بارداری 139

سونوگرافی هفته نوزدهم بارداری 139

هفته بیستم بارداری 141

وضعیت جنین در هفته بیستم بارداری 142

وضعیت مادر در هفته بیستم بارداری 144

علائم مهم هفته بیستم بارداری 144

در هفته بیستم بارداری چی بخوریم؟ 145

سونوگرافی هفته بیستم بارداری 146

لیست کارهای مهم در هفته بیستم بارداری 146

هفته بیست و یکم بارداری 150

وضعیت جنین در هفته بیست و یکم بارداری 151

وضعیت مادر در هفته بیست و یکم بارداری 153

علائم مهم هفته بیست و یکم بارداری 153

در هفته بیست و یکم بارداری چی بخوریم؟ 154

لیست کارهای مهم در هفته بیست و یکم بارداری 155

سونوگرافی هفته بیست و یکم بارداری 155

فته بیست و دوم بارداری 158

وضعیت جنین در هفته بیست و‌دوم بارداری 159

وضعیت مادر در هفته بیست و دوم بارداری 160

علائم مهم هفته بیست و دوم بارداری 160

در هفته بیست و دوم بارداری چی بخوریم؟ 161

لیست کارهای مهم در هفته بیست و دوم بارداری 162

سونوگرافی هفته بیست و دوم بارداری 163

هفته بیست و سوم بارداری 166

وضعیت جنین در هفته بیست و سوم بارداری 166

وضعیت مادر در هفته بیست و سوم بارداری 168

علائم مهم هفته بیست و سوم بارداری 168

در هفته بیست و سوم بارداری چی بخوریم؟ 169

لیست کارهای مهم در هفته بیست و سوم بارداری 171

سونوگرافی هفته بیست و سوم بارداری 171

هفته بیست و چهارم بارداری 174

وضعیت جنین در هفته بیست و چهارم بارداری 174

وضعیت مادر در هفته بیست و چهارم بارداری 176

علائم مهم هفته بیست و چهارم بارداری 178

در هفته بیست و چهارم بارداری چی بخوریم؟ 179

سونوگرافی هفته بیست و چهارم بارداری 180

لیست کارهای مهم در هفته 24 بارداری 180

هفته بیست و پنجم بارداری 181

وضعیت جنین در هفته بیست و پنجم بارداری 182

وضعیت مادر در هفته بیست و پنجم بارداری 184

علائم مهم هفته بیست و پنجم بارداری 185

در هفته بیست و پنجم بارداری چی بخوریم؟ 185

سونوگرافی هفته بیست و پنجم بارداری 187

لیست کارهای مهم در هفته 25 بارداری 187

هفته بیست و ششم بارداری 189

وضعیت جنین در هفته بیست و ششم بارداری 190

وضعیت مادر در هفته بیست و ششم بارداری 191

علائم مهم هفته بیست و ششم بارداری 192

در هفته بیست و ششم بارداری چی بخوریم؟ 193

سونوگرافی هفته بیست و ششم بارداری 195

لیست کارهای مهم در هفته 26 بارداری 195

هفته بیست و هفتم بارداری 198

وضعیت جنین در هفته بیست و هفتم بارداری 198

وضعیت مادر در هفته بیست و هفتم بارداری 200

علائم مهم هفته بیست و هفتم بارداری 201

در هفته بیست و هفتم بارداری چی بخوریم؟ 201

سونوگرافی هفته بیست و هفتم بارداری 202

لیست کارهای مهم در هفته 27 بارداری 202

هفته بیست و هشتم بارداری 205

وضعیت جنین در هفته بیست و هشتم بارداری 205

وضعیت مادر در هفته بیست و هشتم بارداری 206

علائم مهم هفته بیست و هشتم بارداری 207

در هفته بیست و هشتم بارداری چی بخوریم؟ 207

سونوگرافی هفته بیست و هشتم بارداری 209

لیست کارهای مهم در هفته 28 بارداری 209

هفته بیست و نهم بارداری 211

وضعیت جنین در هفته بیست و نهم بارداری 211

وضعیت مادر در هفته بیست و نهم بارداری 213

علائم مهم هفته بیست و نهم بارداری 213

در هفته بیست و نهم بارداری چی بخوریم؟ 214

سونوگرافی هفته بیست و نهم بارداری 214

بواسیر در هفته بیست و نهم بارداری 216

هفته سی ام بارداری 219

وضعیت جنین در هفته سی ام بارداری 219

وضعیت مادر در هفته سی ام بارداری 221

علائم مهم هفته سی ام بارداری 221

در هفته سی ام بارداری چی بخوریم؟ 222

سونوگرافی هفته سی ام بارداری 223

لیست کارهای مهم هفته سی ام بارداری 223

هفته سی و یکم بارداری 226

وضعیت جنین در هفته سی و یکم بارداری 227

وضعیت مادر در هفته سی و یکم بارداری 228

علائم مهم هفته سی و یکم بارداری 228

در هفته سی و یکم بارداری چی بخوریم؟ 229

سونوگرافی هفته سی و یکم بارداری 229

لیست کارهای مهم در هفته 31 بارداری 229

حواس پنجگانه جنین در هفته سی و یک بارداری 230

ماهیچه‌های رحمتان منقبض می‌شوند؟ 230

هفته سی و دوم بارداری 234

وضعیت جنین در هفته سی و دوم بارداری 235

وضعیت مادر در هفته سی و دوم بارداری 236

علائم مهم هفته سی و دوم بارداری 237

در هفته سی و دوم بارداری چی بخوریم؟ 237

سونوگرافی هفته سی و دوم بارداری 238

لیست کارهای مهم در هفته 32 بارداری 238

هفته سی و سوم بارداری 242

وضعیت جنین در هفته سی و سوم بارداری 242

وضعیت مادر در هفته سی و سوم بارداری 244

علائم مهم هفته سی و سوم بارداری 245

در هفته سی و سوم بارداری چی بخوریم؟ 245

رشد مغز جنین در هفته سی و سه بارداری 246

سونوگرافی هفته سی و سه بارداری 246

استراحت در هفته سی و سوم بارداری 249

هفته سی و چهارم بارداری 250

وضعیت جنین در هفته سی و چهارم بارداری 250

وضعیت مادر در هفته سی و چهارم بارداری 252

علائم مهم هفته سی و چهارم بارداری 253

در هفته سی و چهارم بارداری چی بخوریم؟ 253

سونوگرافی هفته سی و چهار بارداری 254

لیست کارهای مهم در هفته 34 بارداری 254

هفته سی و پنجم بارداری 257

وضعیت جنین در هفته سی و پنجم بارداری 258

وضعیت مادر در هفته سی و پنجم بارداری 259

علائم مهم هفته سی و پنجم بارداری 260

در هفته سی و پنجم بارداری چی بخوریم؟ 260

سونوگرافی هفته سی و پنج بارداری 261

هفته سی و ششم بارداری 264

وضعیت جنین در هفته سی و ششم بارداری 265

وضعیت مادر در هفته سی و ششم بارداری 267

علائم مهم هفته سی و ششم بارداری 268

در هفته سی و ششم بارداری چی بخوریم؟ 268

سونوگرافی هفته سی و شش بارداری 269

هفته سی و هفتم بارداری 273

وضعیت جنین در هفته سی و هفتم بارداری 273

وضعیت مادر در هفته سی و هفتم بارداری 275

علائم مهم هفته سی و هفتم بارداری 275

در هفته سی و هفتم بارداری چی بخوریم؟ 276

سونوگرافی هفته سی و هفت بارداری 276

هفته سی و هشتم بارداری 279

وضعیت جنین در هفته سی و هشتم بارداری 280

وضعیت مادر در هفته سی و هشتم بارداری 282

علائم مهم هفته سی و هشتم بارداری 282

در هفته سی و هشتم بارداری چی بخوریم؟ 283

سونوگرافی هفته سی و هشت بارداری 283

هفته سی و نهم بارداری 286

وضعیت جنین در هفته سی و نهم بارداری 287

وضعیت مادر در هفته سی و نهم بارداری 289

علائم مهم هفته سی و نهم بارداری 289

در هفته سی و نهم بارداری چی بخوریم؟ 290

هفته چهل بارداری 294

وضعیت جنین در هفته چهلم بارداری 295

وضعیت مادر در هفته چهلم بارداری 297

علائم مهم هفته چهلم بارداری 298

در هفته چهل بارداری چی بخوریم؟ 298

نظرات کاربران - ۲۸ رأی
۳.۹ از ۵
۵
۴
۳
۲
۱