اختصارات پزشکی
+۱۰
نصب فعال
پزشکی
دسته
۱۰
مگابایت
حجم

این کتاب مشتمل بر مهمترین اختصارات مورد استفاده در پزشکی است که توسط اینجانب محمدرضا سلطانی زرندی (کارشناس پرستاری و کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) جمع آوری شده و با راهنمایی استاد امیرمهدی شاهمیری جهت استفاده بر روی تلفن همراه تدوین گردیده است. برای دستیابی به اطلاعات، اختصارات مربوط به هر حرف در لیست جداگانه قرار گرفته اند. جستجوی تک تک اختصارات در بخش "جستجو" قابلیت اجرا دارد.

logo-enamad logo-samandehi