همراه پارسی

همراه پارسی

Version 1.09.bazaar
Free
In-app Purchases
200
Active installs
Books & Reference
Category
16
MB
Size

مجموعه ديوان اشعار 34 شاعر برجسته ايران: ابوسعيد ابوالخير، امير خسرو دهلوي، انوري، اوحدي مراغه اي، باباطاهر، پروين اعتصامي، جامي، حافظ، خاقاني، خواجوي كرماني، خيام، دقيقي، رودكي، سعدي، سنايي غزنوي، سيف فرغاني، شبستري، شيخ بهايي، صائب تبريزي، عبيد زاكاني، عطار، فخرالدين عراقي، فرخي سيستاني، فردوسي، فروغي بسطامي، محتشم كاشاني، مسعود سعد سلمان، ملك الشعرا بهار، منوچهري، مولوي، ناصرخسرو، نظامي، وحشي بافقي، هاتف اصفهاني
مشاعره
جستجوي واژه
نشانه گذاري و درج يادداشت
اشتراك گذاري ابيات
تغيير نوع و اندازه
واسط كاربري جذاب

توجه: این نرم افزار به صورت آزمون و خرید می باشد. پس از نصب و آزمودن امکانات مختلف نرم افزار می توانید با پرداخت از طریق سرویس درون خرید امکانات کامل نرم افزار را خریداری و فعال نمایید.

logo-enamad logo-samandehi