گزارش کار آزمایشگاه (بتن،خاک،فیزیک)

گزارش کار آزمایشگاه (بتن،خاک،فیزیک)

نسخه v۱.۰
نصب از بازار
۲۰۰۰ تومان
+۵۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۴
مگابایت
حجم

زمانی که دانشجویان رشته عمران وارد بازار کار  می شوند، در سال های ابتدایی اشتغال برجستگی کاربردی برخی واحدهای دانشگاهی از جمله دروس نقشه کشی ، زبان تخصصی ،  و آزمایشگاهها را بیشتر از بقیه احساس می کنند. آزمایشگاهها بدلیل عملی بودن در صنعت نمود کاربردی زیادی دارند. از مهمترین این آزمایشگاهها ، آزمایشگاه بتن ، خاک و فیزیک است .


این برنامه شامل :


الف - آزمایشگاه بتن


1-دانه بندی ماسه


2-محاسبه درصد فیلر


3- دانه بندی شن (نخودی و بادامی)


4- جذب آب مصالح


5-آزمایش تطویل و تورق


6- ساخت بتن و محاسبه مقاومت 7 و 28 روزه آن


 


ب- آزمایشگاه خاک


1-دانه بندی به روش خشک و تر


2-ارزش ماسه ای


3-تعیین درصد رطوبت سنگدانه


4- تعیین دانسیته ظاهری مصالح


5-تعیین دانسیته به روش صحرایی


6- تعیین حدود اتربرگ


7-تعیین Gs خاک


 


ج- آزمایشگاه فیزیک


1- کار با ماشین اتود


2-سقوط آزاد و محاسبه شتاب گرانش زمین


3- آونگ ساده


4- تعادل نیرو های همرس


5- قانون هوک


6- حرکت پرتابی


7- تعادل و گشتاور