شروع کار با نرم افزار spss

شروع کار با نرم افزار spss

نسخه ۲.۰
۱
هزار
نصب فعال
آموزش
دسته
۲
مگابایت
حجم

شروع کار با نرم افزار spss کاملا رایگان!


با بیش از 5100 دانلوداین برنامه شامل موارد زیر است:
آشنایی با تاریخچه و نوار ابزارها و پنجره های نرم افزار
وارد کردن داده ها
بررسی پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ
جداول فراوانی
آمار توصیفی
نمودارهای آماری:
ستونی
خطی
سطحی
دایره ای
جعبه ای
هیستوگرام
ساقه و برگ

logo-enamad logo-samandehi