جدول اشتال-گروه نرم افزاری سازه

جدول اشتال-گروه نرم افزاری سازه

نسخه ۱.۰.۳
هزار
نصب فعال
ابزارها
دسته
۳
مگابایت
حجم

محاسبه مشخصات میکانیکی مقاطع I شکل مانند:

مساحت

مُمان اینرسی حول محورX وY

مدُول مقطع الاستیک حول محورX وY

مدُول مقطع پلاستیک حول محورX وY

مُمان اینرسی قطبی مقطع و دیگر موارد ذکر شده در جدول اشتال

 

محاسبه مشخصات میکانیکی مقاطع U شکل مانند:

مساحت

مُمان اینرسی حول محورX وY

مدُول مقطع الاستیک حول محورX وY

مدُول مقطع پلاستیک حول محورX وY

مُمان اینرسی قطبی مقطع

مختصات مرکز برش مقطع

شعاع ژیراسیون مقطع و دیگر موارد ذکر شده در جدول اشتال

 

اطلاعات بیشتر در SazeApps.com

 

 

logo-enamad logo-samandehi