داستان های امام سجاد(ع)

داستان های امام سجاد(ع)

Version 8.5.3
Install from Bazaar
In-app Purchases
100
Active installs
Religious
Category
1
MB
Size

به نام خدا
این برنامه حاوی داستان های امام سجاد (ع) می باشد:

عنوان برخی از داستان ها:

فرزندى از دو بهترين انسانها
از آدم تا سجّاد عليه السّلام
اظهار نعمت و شكر توفيق
ادّعاى رهبرى و گواهى سنگ
رهائى از زن مخالف
هدايت گران پس از غروب خورشيد
شرمندگى حسن بصرى
خصلت هاى ممتاز
استجابت دعا در هلاكت دشمن
مدينه در محاصره دشمن و تنها پشتيبان ، فرشته الهى
زهد و قناعت همراه با ثروت انبوه
نجات از غُل و زنجير
هر كه دعوت شود دوستش دارند
نتيجه تواضع در مقابل بى خردان
تخريب كعبه و پيدايش مار
ارتباط و نجات حتمى
هيزم و آرد براى سفر نهايى
اشتهاى انگور در بالاى كوه
( مصيبت من از يعقوب مهم تر بود )
رعايت حقّ مادر و برخورد با مخالف
تسليم إ جبارى
نان خشك و گوهر در شكم
برخورد با دشمن ناآگاه
پذيرائى جنّيان از حاجيان
يادى از سخنان حضرت خضر
خبر از غيب و شفاى جنّ زدگى
شادمانى فقيران در روز جمعه
خسارت بعضى از مردان در قيامت
دعا براى سهولت زايمان گرگ
ديگران را بهتر از خود و خانواده خود دانستن
تواضع و فروتنى براى همه
خويشتن شناسى
ارزش تعليم خداشناسى و نبوّت و امامت
رعايت حقّ مجلس و هم صحبت
دعوت از آهو بر سفره دوستان
پروردگار خواب و دو شير درّنده
ازدواج با چه خانواده اى
محبّت به اهل بيت تنها وسيله سعادت
هم راز و هم ساز تهدى دستان
سفارشات ارزنده در لحظات حساس
در رثاى چهارمين اختر فروزنده ولايت
در رثاى شهداى بقيع
پنج درس آموزنده سعادت بخش

******************
منبع هر داستان در متن شماره گذاری شده و متناظر با آن در بخش منابع ذکر شده است.
****************
برخی از منابع:

- اءعيان الشّيعة : ج 1، ص 636.
- بحار الا نوار: ج 45، ص 131، ح 21، مناقب ابن شهر آشوب : ج 3، ص 284.
- الخرائج والجرائح : ج 1، ص 194، مجموعه نفيسة : ص 209، بحار الا نوار: ج 46، ص 120، ح 11.
- إ ثبات الهداة : ج 3، ص 19، ح 38.
- مستدرك الوسائل : ج 6، ص 209، ح 8، احتجاج طبرسى : ج 2، ص 149، ح 186.
- سوره آل عمران : آيه 134.
- ارشاد شيخ مفيد: ص 145، اعيان الشّيعة : ج 1، ص 433.
- كافى : ج 4، ص 222، بحارالا نوار: ج 46، ص 115.
- جامع الا حاديث الشّيعة : ج 5، ص 42، ح 50، بحارالا نوار: ج 81، ص 245، ح 36.
- علل الشّرايع مرخوم شيخ صدوق : ص 231، ح 5.
- كشف الغمّة مرحوم إ ربلى : ج 2، ص 376.
- مستدرك الوسائل : ج 2، ص 466، ح 19، كامل الزيارات : ص 107، ح 2.
-اءعيان الشّيعة : ج 1، ص 634.
- فروع كافى : ج 5، ص 22، ح 1.
- روضة كافى : ص 238، بحارالا نوار: ج 46، ص 137، ح 29.
- بحارالا نوار: ج 46، ص 20، اءمالى صدوق : ص 453، الخرائج والجرائح مرحوم راوندى :
ج 2، ص 708، ح 3

logo-enamad logo-samandehi