اصول بنایی و مصالح ساختمان

اصول بنایی و مصالح ساختمان

Version 1.0
<10
Active installs
Education
Category
3
MB
Size

سازه‌‌های بنایی


سازه‌‌های بنایی ساختمانی هستند که ‌در ساخت اسکلت آن از آجر، بلوک سیمانی، سنگ ‌یا به طور کلی از مصالح طبیعی مانند خاک استفاده شده است‌. به طوری که بارهای قائم و بارهای جانبی توسط دیوارها با مصالح بنایی تحمل می‌شوند. سازه‌‌های بنایی به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند.


    ساختمان بنایی محصور شده با کلاف
    ساختمان بنایی محصور شده با کلاف
    ساختمان بنایی غیر مسلح
 

logo-enamad logo-samandehi