مهارت سخنوری و قدرت بیان

مهارت سخنوری و قدرت بیان

Version
Free
In-app Purchases
50
Active installs
Education
Category
2
MB
Size


سخنرانی را می‌ توانید صمیمانه و خودمانی شروع کنید
سخنرانی و جلب توجه مخاطب
اصول و فنون مذاکرات و آموزش مذاکرات
انواع مذاکرات
فن خطابه و سخنوری حرفه ای
فن خطابه و اصول سخنوری
فن خطابه و مخاطب شناسی و نحوه ارائه مطلب در خطابه 
فن خطابه و حقیقت گویی در سخنوری
فن خطابه و روش در سخنرانی
فن خطابه و ایجاد جذابیت در خطابه 
فن خطابه و بیان سخنرانی
جایگاه طنز در سخنرانی
و........

logo-enamad logo-samandehi