استفاده ی عملی از ضمیر ناخودآگاه

استفاده ی عملی از ضمیر ناخودآگاه

Version v1.1
2
K
Active installs
Education
Category
1
MB
Size

استفاده ی عملی از ضمیر ناخودآگاه


ضمیر ناخوداگاه
قدرت ضمیر ناخودآگاه خود را درک کنید؛ اگر واقعاً قصد دارید 
که در زندگی خود به موفقیت و کامیابی دست پیدا کنید، باید بدانید که ذهن 
ناخودآگاهتان به چه صورت کار می کند و از خود واکنش نشان می دهد. باید به  این امر اعتقاد داشته باشيد که هیچ گاه برای دست یابی به رویاها و آرزوها دیر نیست.
هیچ گاه برای تبدیل شدن به آن فردی که می خواهید، دیر نیست. « جرج الیوت »
مغز انسان به دو قسمت تقسیم می گردد: خودآگاه و ناخودآگاه.شاید تاکنون بارها از زبان دانشمندان شنیده باشید که افراد تنها از 10% ذهن خود استفاده مینمایند. باید توجه داشت که ضمیر ناخودآگاه بسیار بزرگ تر و نیرومند تر عمل می کند و در حدود 90% دیگر از واکنش های ذهنی ما را نیز همین قسمت تحت کنترل خود دارد. آیا می دانید ممکن است در  زندگی شما چه اتفاقاتی روی دهد اگر بتوانید به طور کامل از ضمیر ناخودآگاه ذهن خود استفاده کنید؟
بله می توانید از قدرت جادویی آن برای پیشبرد و ارتقای زندگی خود بهره بگیرید

logo-enamad logo-samandehi