نقطه به نقطه - حیوانات اهلی

نقطه به نقطه - حیوانات اهلی

Version 1.0.0
100
Active installs
Kids
Category
25
MB
Size

در این بازی کودکان نقطه ها را به ترتیب به هم متصل می کنند تا شکل مورد نظر ساخته شود.
هدف از این بازی یادگیری اعداد از طریق بازی می باشد.
همچین کودکان می توانند با نقاشی و نحوه رنگ آمیزی اشکال مختلف آشنا شوند و به عنوان نمونه از اشکال برای تقویت مهارت نقاشی خودشان بهره ببرند.

logo-enamad logo-samandehi