قانون مجازات جرایم رایانه ای

قانون مجازات جرایم رایانه ای

Version
Free
In-app Purchases
<10
Active installs
Education
Category
817
KB
Size

فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب
فصل ششم ـ مسؤوليت كيفري اشخاص
فصل هفتم ـ ساير جرائم
فصل هشتم ـ تشديد مجازات ها
بخش دوم ـ آيين دادرسي  فصل يكم ـ صلاحيت
فصل دوم ـ جمع آوري ادله الكترونيكي
مبحث دوم ـ حفظ فوري داده هاي رايانه اي ذخيره شده
مبحث سوم ـ ارائه داده ها
مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه


و...........

logo-enamad logo-samandehi