مهندس یار

مهندس یار

نسخه ۱.۰
نصب از بازار
25000 تومان
+۲۰۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۲
مگابایت
حجم

لطفا ابتدا مطالب را تا انتها مطالعه فرمایید
در این مجموعه سعی شده مطالبی مورد استفاده قرار گیرد که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و به مرور زمان و با پیشنهاد شما همکاران و دوتان روز به روز مجموعه وسیع تر خواهد شد.
مباحثی که در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته به صورت ذیل می باشد :
**تبدیل واحد **
تبدیل مختصات UTM به طول و عرض جغرافیایی
تبدیل مختصات جغرافیایی به طول و عرض جغرافیایی
تبدیل درجه،دقیقه،ثانیه به عدد اعشاری
تبدیل عدد اعشاری به درجه،دقیقه،ثانیه
تبدیل واحد درجه ، گراد ، رادیان، میلیوم به یکدیگر
تبدیل واحدهای میلیمتر، سانتی متر، متر،دسی متر، متر، دکامتر، هکتومتر،کیلومتر، یارد، فوت ، اینچ به یکدیگر
** تعیین مختصات **
** محاسبه طول ، زاویه حامل ، ژیزمان **
** محاسبه هم زمان Sin ، Cos ، Tan ، Cot زاویه دلخواه **
** محاسبه مساحت **
محاسبه به روش سیمپسون
محاسبه به روش گوس
محاسبه به روش ذوزنقه
محاسبه اشکال منتظم
مربع
مستطیل
مثلث ( در سه حالت : دوضلع و زاویه بین ، سه ضلع ، قاعده و ارتفاع )
لوزی
دایره
بیضی
نیم دایره
ذوزنقه
** محاسبه پارامتر های قوس ساده **
** محاسبه اختلاف ارتفاع ، طول مایل ، طول افقی در حالت های مختلف **
** محاسبه شیب ، درصد شیب ، شیب طولی و عرضی **
**مقیاس**
محاسبه مقیاس با توجه به فواصل نقاط ، مساحت و حجم اشکال
**محاسبات مربوط به میله گرد **
وزن میله گرد
معادل سازی میله گرد در صورت نداشتن میله گرد با نمره دلخواه
محاسبه سطح مقطع و محیط میله گرد
محاسبه هزینه میله گرد بر اساس متر طول
** قطب نما **
** تعیین مختصات جغرافیایی مورد نظر از طریق GPS **
** محاسبه محیط **
مربع
مستطیل
دایره
مثلث
متوازی الضلاع
ذوزنقه
لوزی


logo-enamad logo-samandehi