مشخصات هندسی مقاطع

مشخصات هندسی مقاطع

نسخه
۵۰۰
نصب فعال
کاربردی
دسته
۳۸۹
کیلوبایت
حجم

نرم افزار "مشخصات هندسی مقاطع" جهت محاسبه مشخصات هندسی و مکانیکی مقاطع با اشکال مختلف میباشد. خواص مختلف هندسی و مکانیکی مقاطع نظیر سطح مقطع، مرکز سطح ، ممان اینرسی، شعاع ژیراسیون، اساس مقطع ، ممان اینرسی حاصلضرب، ممان اینرسی قطبی و خواص دیگر قابل محاسبه میباشند. این نرم افزار با در اختیار قرار دادن امکانات مختلف ( مانند چرخش محورها ، انتقال محور های اصلی، انتقال خودکار محور ها به مرکز سطح) محاسبه مشخصات مقاطع مختلف در هر حالت امکان پذیر میکند. همچنین کلیه اشکال بر اساس پارامتر های تعریف شده توسط کاربر در محیط نرم افزار ترسیم میگردند. این نرم افزار به طور خاص مورد استفاده مهندسین عمران و مکانیک میباشد ، همچنین دانشجویانی که نیاز به محاسبه مساحت و مرکز هندسی اشکال مختلف دارند نیز میتوانند از این نرم افزار استفاده نمایند. با وارد کردن پارامترهای مقاطع موجود در جدول اشتال نیز میتوان مشخصات هندسی آنها را بدست آورد.

مقایسه نتایج “نرم افزار اندرویدی مشخصات هندسی مقاطع” با نتایج SAP2000
نحوه محاسبه مشخصات هندسی مقاطع مرکب

logo-enamad logo-samandehi