مدوآراستگی

مدوآراستگی

Version 4.2
Install from Bazaar
In-app Purchases
10
Active installs
Lifestyle
Category
3
MB
Size

مـراد از آراسـتـگـی ظـاهـر، هـمـانـا مـرتّب ، پاکیزه و مناسب بودن سر و وضع ظاهر است . بخشی از آراستگی ظاهر به کیفیت پوشش مربوط می شود.

انسان به اقتضای فطرت خویش، میل به زیبایی و جمال داشته و جویای پاکیزگی، زیبایی و آراستگی است و از ژولیدگی، پلیدی و پریشانی نفرت دارد.

آراستگی یعنی آراسته بودن و عمل آراسته از نظر لغوی به معنای زینت دادن و تزیین كردن است . اما معانی دیگر مانند نظم و مرتب بودن ، هماهنگ بودن و آماده و مهیا بودن نیز برای آن گفته شده است.

ما دراین برنامه مجموعه ای گلچین شده از بهترین مطالب درمورد
مد ، زیبایی ، تیپ ، آراستگی و انواع روشها و اصول مد را دربرنامه ای زیبا ، کامل ، برای شما در دسته بندی مناسب قرار داده ایم
امیدوارم که لذت ببرید


 


 


 

logo-enamad logo-samandehi