برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

Version 1
رایگان
In-app Purchases
100
Active installs
Lifestyle
Category
1
MB
Size


مدیر برنامه‌ریزی درسی
آموزش مبانی برنامه ریزی درسی
مقایسه برنامه درسی ـ آموزش ـ تدریس
مدل­های برنامه‌ریزی درسی
اصول هدف نویسی از نظر بابیت
مراحل برنامه­ریزی درسی تبا
انتخاب و طرح برنامه درسی
تشخیص برنامه درسی
اجرای برنامه درسی
مراحل مدل وین اشتین و فانتی‌نی
نقد و بررسی مدل ها
به طور کلی مدل برنامه‌ریزی درسی چند ویژگی باید داشته باشد
واحد برنامه ریزی درسی و ارزیابی درونی
جایگاه برنامه‌ریزی در تعلیم و تربیت
اهمیت و ضرورت تعلیم و تربیت
انواع برنامه‌ریزی در تعلیم و تربیت


و کلی مطلب دیگه در این برنامه
منبع : beytoote.com

logo-enamad logo-samandehi