حوزه علمیه خراسان(غیر رسمی)

حوزه علمیه خراسان(غیر رسمی)

Version 1.1
100
Active installs
Books & Reference
Category
10
MB
Size

حوزه علمیه خراسان (🔴نسخه غیر رسمی)


این نرم افزار صرفا جهت ورود به 
پرتال طلبگی،اساتید،مدارس،کارکنان و اتوماسیون و نیز جهت دریافت آنلاین اخباری است که بر روی سایت حوزه علمیه خراسان درج می شود،می باشد.

logo-enamad logo-samandehi