داروخانه معنوی

داروخانه معنوی

Version 1.6
1000 Tomans
+2 K
Install
Religious
Category
823 KB
Size
داروخانه معنوی

داروخانه معنوی

همراه ما
Version 1.6
1000 Tomans
+2 K
Install
Religious
Category
823 KB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

نسخه جدید داروخانه معنوی منتشر شد. 1395/5/31
اعراب گذاری تمامی دعاها.
تغییر رابط کاربری.
رفع اشکالات برنامه.
بهینه سازی.


خواص بعضى از آيات قرآن كريم:
آیه براى طلب فرزند و بچه دار شدن
آيه به جهت زيادى رزق
آيه جهت خير و بركت پيدا كردن مغازه و منزل
آيه جهت فرزند پسر
آيه جهت بى خوابى طفل
آيه جهت بچه اى كه دير زبان باز مى كند
آيه به جهت نجات از سختيها
آيه اى كه انسان را محتاج نخواهد كرد
آيه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد
آيه به جهت محبت و دوستى
آيه جهت برآمدن هر حاجت
آيه جهت بستن زبان دشمن
آيه جهت آشتى نمودن
آيه جهت اينكه اگر مى خواهيد خواسته تان رد نشود
آيه جهت ترسيدن در شبها
آيه جهت نجات از زندان
آياتى براى شفاى بيمار
آيه اى به جهت اين كه زن آسان وضعحمل نمايد
آيه اى جهت دفع سنگ مثانه
و...


دعاها:
آيات قرآن راجع به دعا كردن
دعايى كه در موقع بيمارى بايد خوانده شود
دعا به جهت شفا يافتن مريض
دعا در موقع درد و ناراحتى مريض
دعايى به جهت بيمارى لاعلاج
دعا جهت ماليخوليا و بى خوابى
دعا به جهت رفع چشم درد
دعا به جهت رفع تب
دعا به جهت زنى كه به سقط مى كند
دعا به جهت بچه دار شدن
دعا به جهت خلاصى از زندان
دعا به جهت نجات از همسايه بد
دعا جهت خواب ديدن اموات
دعا براى دفع دشمن
دعا براى پيدا شدن گم شده
دعا به جهت دفع جن
دعا به جهت رفع گرفتارى
مى خواهيد داراى پسر شويد
چندين دعاى مهم از پيامبران
دعا به جهت زياد شدن رزق
دعا به جهت توانگر شدن
دعا به جهت وسعت رزق
و...


نمازهاى پر فضليت:
نماز به جهت دفع فقر و پريشانى
نماز هديه به والدين
نمازى كه مادر بايد براى فرزند مريضش بخواند
نماز مجرب براى قطع تب
نماز براى رفع درد گردن
نماز براى رفع درد سينه
نماز براى رفع قولنج
نماز به جهت درد پا
نماز جهت دردسر
نماز جهت رفع كورى
نماز درد چشم
نماز حاجت كه خيلى مجرب است
و...


خواص اسماء الحسنى:
مى خواهيد حاجتتان روا شود
جهت توانگر شدن
جهت هر مرض سختى
به جهت دفع دشمن
به جهت نجات از سختيها
به جهت آشتى دادن بين زن و شوهر
به جهت زياد شدن محصول
جهت فراخى روزى
جهت هر مشكلى كه داريد
اگر مى خواهيد از دشمن به شما صدمه نرسد
جهت محفوظ ماندن اهل خانه از گناه
جهت زيادى نعمت
جهت بر آمدن هر حاجتى
قدرت ذكر يا اللّه
و...


صلواتهاى پر فضيلت:
صلواتى كه انسان را يك هفته در امان دارد
صلواتى كه تا يك هفته ملائكه برايش صلوات فرستند
صلواتى كه هر مرتبه آن ، ثواب ده هزار صلوات است
صلواتى كه فضيلت بسيار براى آن نقل شده است
صلوات جهت پاك شدن از تمام گناهان
صلوات بسيار مهم و با فضيلت بسيار
صلواتى كه از اسرار مى باشد
و...


خواص بعضى از سوره هاى قرآن:
دعاهاى قرآن كه با ربنا شروع مى شود:
روايات از ائمه معصومين (ع) راجع به بعضى از خوراكيها:
آداب از گفتار ائمه معصومين (ع):


خواص و شرايطهاى روحى و جسمى تماما از گفتار ائمه معصومين (ع):
چند چيز موجب صحت بدن است
چند چيز موجب بيمارى مى شود
چند چيز نور چشم را زياد مى كند
چند چيز موجب زيادى خون است
چند چيز موجب تصفيه خون است
چند چيز موجب صافى رنگ و حسن صورت است
چند چيز موجب تقويت معده و هضم طعام است
چند چيز مو را مى روياند
چند چيز موجب محكمى لثه و آرامى درد دندان است
چند چيز موجب خرابى و فساد دندان است
چند چيز موجب دفع درد تهيگاه است
چند چيز موجب رفع درد كمر است
چند چيز قوت شهوت را زياد مى كند
چند چيز قوت شهوانى را كم مى كند
چند چيز تب را دفع مى كند
چند چيز باعث گرفتن بواسير است
چند چيز موجب برص است
چند چيز موجب جذام است
چند چيز باعث جنون مى شود
چند چيز باعث فلج است
چند چيز موجب قوت بدن و جسم است
چند چيز موجب ضعف بدن است
چند چيز باعث گرفتن سنگ مثانه مى شود
چند چيز موجب لاغرى بدن است
چند چيز موجب زيادى عقل است
چند چيز عقل را كم مى كند
چند چيز موجب زيادى حافظه است
چند چيز باعث كمى حافظه مى شود
چند چيز موجب قساوت قلب است
چند چيز موجب رقت قلب است
منابع:
اصول کافي - الاستبصار - بحار الانوار - تحف العقول - تفسير ابوالفتح رازي - تفسير مجمه البيان - تهذيب الاحكام - ثواب الاعمال - حليه المتقين

User Reviews - 285 Rates
4.6 from 5
5
4
3
2
1
علی
علی
2022/10/18
عالی
کامیار
کامیار
2022/07/26
عالی بود مرسی
محبوبه
محبوبه
2021/11/17
بسیار عالی