فرشته ی مرگ

فرشته ی مرگ

Version 1.0
1
K
Active installs
Religious
Category
2
MB
Size

به نام خداوندبخشنده ی مهربان
توجه ....توجه.....حتما بخوانید ضررنمیکنید
داستانهایی ازفرشته ی مرگ وجان دادن انسانها که تابه حال جایی نشنیده اید..عذاب قبروشب اول قبر بسیاروهم آوراست ولی ازآن ترسید.فرشته ی مرگ کیست؟گرفتن جان انسانها باشمایل مختلف،داستانهایی ازانسانهای درحال احتضار؛صورتهای مرگ؛داستانهایی ازعذاب وفشارقبر؛عذابهای انسانهای گناهکار،احادیث درموردفرشته ی مرگ؛بررسی مرگ وعذاب قبرازنظرقرآن کریم؛ودهها مطالب واقعی .
پس آن راازدست ندهید

logo-enamad logo-samandehi