آموزش قرآن

آموزش قرآن

Version 1.0
1000 Tomans
+1 K
Install
Religious
Category
905 KB
Size
آموزش قرآن

آموزش قرآن

gole_narjes_313
Version 1.0
1000 Tomans
+1 K
Install
Religious
Category
905 KB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

به نام خدا


آیا شما هم چه اندک و چه بسیار در خواندنم قرآن مشکل دارین؟


آیا شما هم


به نام خدا


آیا شما هم چه اندک و چه بسیار در خواندنم قرآن مشکل دارید؟


آیا شما هم می خواهید قرآن را صحیح تلظ کنید و درست بخوانید؟


آیا شما هم می خواهید لذت درست خواندن قرآن را بکشید؟


 


این نرم افزار آموزش قرآن در خدمت شماست،شما می توانید این برنامه را نصب و قران خواندن را توسط این برنامه فرا بگیرید در این برنامه به نشانه های بصورت کامل و جامع پرداخته شده است و هم چنین به تجوید اشاره شده است.


گفتنی است سعی شده ظاهر نرم افزار به صورت زیبا و کاربر پسند طراحی گردد تا شما بتوانید بدون خستگی از برنامه استفاده کنید.


شما می توانید توسط این برنامه قران خواندن را فرا بگیرید.


منبع :در داخل برنامه نوشته شده.


می خواهید قرآن را صحیح تلظ کنید و درست بخوانید؟


آیا شما هم می خواهید لذت درست خواندن قرآن را بکشید؟


 


این نرم افزار آموزش قرآن در خدمت شماست،شما می توانید این برنامه را نصب و قران خواندن را توسط این برنامه فرا بگیرید در این برنامه به نشانه های بصورت کامل و جامع پرداخته شده است و هم چنین به تجوید اشاره شده است.


گفتنی است سعی شده ظاهر نرم افزار به صورت زیبا و کاربر پسند طراحی گردد تا شما بتوانید بدون خستگی از برنامه استفاده کنید.


شما می توانید توسط این برنامه قران خواندن را فرا بگیرید.


منبع :در داخل برنامه نوشته شده.

User Reviews - 187 Rates
4.4 from 5
5
4
3
2
1
ناصر
ناصر
2021/11/26
عالیه
یحیی
یحیی
2021/04/24
خیلی. عالی
محبوبه شوکتی
محبوبه شوکتی
2022/11/02
اگر صوتی بود خیلی بهتر بود چون تلفظ ها رو بهتر یاد می‌گرفتیم