داستان هایی از امام زمان و پدرش

داستان هایی از امام زمان و پدرش

Install from Bazaar
In-app Purchases
100
Active installs
Books & Reference
Category
6
MB
Size

 اونایـــــــــــــی ڪًـه حواسشون حسابی جـᓄـع هستو و بفڪًـر اخـــــــــرتشونـᓄ هستن  
 ڪًـجایین ڪًـه בر خـבـᓄـتتونـــــــــــیـᓄ ڪًـه شـᓄـا رو با سخنان اـᓄـــــــــــاـᓄ زᓄـان به فیض برسونیـᓄـ... 
 راستی شـᓄـایی ڪًـه ᓄـیخای از בاســـــــــــــــتان ها و سخنان اـᓄـاـᓄــᓄـون الگو بگیرینـــــ 
 گفتیـᓄ نگــران هیچی نباشین ᓄـا واســــــــــتون برناـᓄـه בاریـᓄـ... 
 ✣✣تقـבیـــــــــــــــــــــــــــᓄـتون ✣✣

logo-enamad logo-samandehi