تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب جامع

Version 1.1.1
200
Active installs
Entertainment
Category
5
MB
Size

توضیح


 


تعبیر خواب حرفه ای


 


دارای سرچ قوی و پیدا کردن  سریع خواب مورد نظر شما


 


با قابلیت افزودن تعابیر دلخواه به لیست علاقه مندی ها


 


دارابودن بسیاری از نشانگان امروزی در خواب ها


 


بیش از 4000 تعبیر از معبرانی همچون:


 


محمدابن سیرین


 


حضرت یوسف نبی


 


امام صادق


 


حضرت دانیال نبی


 


ابراهیم کرمانی


 


لوک اویتنهاو


 


لیلا برایت


 


منوچهر مطیعی


 


منابع:


 


www.beytoote.com


 


www.seemorgh.com


 


www.akairan.com


 


وکتاب های معتبر: کتاب ارشاد جابر مغربی-کتاب تعبیر معروف طاووس-کتاب تعبیر خواب تام چت ویندو-کتاب مفرح الرویا-کتاب حقایق الرویا-کتاب تعبیر خواب در پرتو سنت و قرآن-کتاب جوامع محمدبن سیرین-کتاب تقسیم حضرت امام جعفر صادق

logo-enamad logo-samandehi