جدول اشتال-گروه نرم افزاری سازه

نصب‌های فعال ۵۰۰+
حجم ۳٫۰ مگابایت
نسخه 1.0.2

توضیح

محاسبه مشخصات میکانیکی مقاطع I شکل مانند:


مساحت


مُمان اینرسی حول محورX وY


مدُول مقطع الاستیک حول محورX وY


مدُول مقطع پلاستیک حول محورX وY


مُمان اینرسی قطبی مقطع و دیگر موارد ذکر شده در جدول اشتال


 


محاسبه مشخصات میکانیکی مقاطع U شکل مانند:


مساحت


مُمان اینرسی حول محورX وY


مدُول مقطع الاستیک حول محورX وY


مدُول مقطع پلاستیک حول محورX وY


مُمان اینرسی قطبی مقطع


مختصات مرکز برش مقطع


شعاع ژیراسیون مقطع و دیگر موارد ذکر شده در جدول اشتال


 


اطلاعات بیشتر در SazeApps.com