جدول اشتال-گروه نرم افزاری سازه

جدول اشتال-گروه نرم افزاری سازه

نسخه ۱.۰.۲
۵۰۰
نصب فعال
کاربردی
دسته
۳
مگابایت
حجم

محاسبه مشخصات میکانیکی مقاطع I شکل مانند:


مساحت


مُمان اینرسی حول محورX وY


مدُول مقطع الاستیک حول محورX وY


مدُول مقطع پلاستیک حول محورX وY


مُمان اینرسی قطبی مقطع و دیگر موارد ذکر شده در جدول اشتال


 


محاسبه مشخصات میکانیکی مقاطع U شکل مانند:


مساحت


مُمان اینرسی حول محورX وY


مدُول مقطع الاستیک حول محورX وY


مدُول مقطع پلاستیک حول محورX وY


مُمان اینرسی قطبی مقطع


مختصات مرکز برش مقطع


شعاع ژیراسیون مقطع و دیگر موارد ذکر شده در جدول اشتال


 


اطلاعات بیشتر در SazeApps.com


 


 

logo-enamad logo-samandehi