سامانه برق ایران (برق من)

سامانه برق ایران (برق من)

نسخه ۲.۴
+۲۰۰
هزار
نصب فعال
ابزارها
دسته
۱۰
مگابایت
حجم

 • نمایش اطلاعات و وضعیت آخرین قبض

 • - امکان پرداخت آنی قبض
 • - نمایش سوابق پرداخت
 • - نمایش سوابق مصرف
 •  - ثبت قرائت توسط مشترک (خوداظهاری) 
 • - نمایش ماشین حساب تعرفه برای مدیریت مصرف
 • - امکان ثبت درخواست انشعاب جدید  و امکان پیگیری و پرداخت هزینه انشعاب
 • - امکان ثبت درخواست افزایش و کاهش انشعاب
 • - امکان ثبت درخواست تفکیک و ادغام
 • - امکان ثبت درخواست تغییر نام و مکان
 • - امکان ثبت درخواست جمع آوری و وصل انشعاب
 • - امکان ثبت درخواست آزمایش کنتور

 و ....logo-enamad logo-samandehi