Vorojac

Vorojac

Version 1.0
رایگان
In-app Purchases
2
K
Active installs
Adventure
Category
42
MB
Size

‌‌‌‌‌‌‌وروجک در  سرزمینی مرموز گم شده است . در این سرزمین جنگل، باتلاق، دهانه آتشفشان و آبشارهای خروشان زیادی وجود دارد. او در حال تلاش برای بازگشت به خانه است، اما چالش ها و مشکلات زیادی بر سر راه او است.

به وروجک کمک کن تا از سرزمین مرموز نجات پیدا کند و به خانه برگردد.

در هر مرحله تعدادی سکو از جنس خاک، چوب و یا سنگ وجود دارد .

وروجک فقط میتواند به سمت جلو، چپ و یا راست بپرد ولی نمیتواند به سمت عقب یا ضربدری بپرد و بر روی هر سکو فقط یکبار میتواند بپرد.

او چگونه میتواند در این ماجرا جویی موفق شود؟

او به کمک شما نیاز دارد!

در این بازی چالشهای زیادی در انتظارته 

logo-enamad logo-samandehi