Gun Game

Gun Game

Version 2031-1.0.5
Install +50 K
Category Action
Size 14 MB
Last Update 2023 June 26
Gun Game

Gun Game

faraz team
Version 2031-1.0.5
Install +50 K
Category Action
Size 14 MB
Last Update 2023 June 26
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

یه بازی سراسر هیجان 

در بازی تفنگ بازی، باید با زامبی ها مبارزه کنی تو تنها هستی! همه کسانی که میشناختی کشته شده اند اما نباید امید خودت رو از دست بدی، قطعا افراد دیگر هم زنده هستن، باید با زامبی ها مبارزه کنی.

از صدا شلیک گلوله تو دیگر بازماندگان تو را قطعا پیدا خواهند کرد ...

در بازی تفنگ بازی باید به دنبال اسحله بگردید تا بتوانید در مقابل موج های بزرگ زامبی مقاومت کنید و آن ها را نابود کنید 

یک چالش چهل روز در اتظار تو است تو باید مقاوم باشی و استقامت کنی ...

افرادی که به شما می بپویندند هرکدام مهارتی دارند باید از مهارت انها به بهترین شیوه استفاده کنی و تمام نیروی انها را استفاده کنی !

زامبی ها بسیار خطرناک هستن ..


به جنگ زامبی ها برو و با آنان مبارزه کن ، تو بسیار قوی هستی!

دانلود کنید و لذت ببرید!بازی تفنگی، تفنگی،بازی تفنگ،تفنگ بازی،بازی اکشن، بازی، بازی جدید، بازی جدید تفنگی، بازی تفنگی، تفنگی، 

User Reviews - 1,437 Rates
4.3 from 5
5
4
3
2
1
محمد
محمد
2023/06/30
خوب
یانیممیظمژظپپس
یانیممیظمژظپپس
2023/07/14
شکیب
معلمی
معلمی
2023/07/30
خوبه