Kargaheto; Project management

Kargaheto; Project management

Version 1.1.8
Install +100
Category Tools
Size 3 MB
Last Update 2023 December 11
Kargaheto; Project management

Kargaheto; Project management

kargaheto
Version 1.1.8
Install +100
Category Tools
Size 3 MB
Last Update 2023 December 11
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

اپلیکیشن کارگاهِ تو برنامه ای جهت مدیریت و کنترل پروژه های ساختمانی بصورت هوشمند می باشد. با اپلیکیشن کارگاهِ تو می توانید:

 • پروژه های خود را ایجاد کنید و آنها را مدیریت کنید. محدودیتی در تعریف تعداد پروژه نخواهید داشت.
 • اعضای مدیریتی پروژه را تعریف کنید و فعالیتها را با آنها به اشتراک بگذارید.
 • وظایف افراد را تعریف کنید و بر روند انجام آنها نظارت کنید.
 • با کمک سیستم مانیتورینگ کارگاهِ تو پروژه خود را از راه دور کنترل کنید.
 • زمانی که در محل پروژه نیستید و یا دسترسی به پلتفرم ندارید با کمک هوش مصنوعی کارگاه را کنترل کنید.
 • قراردادها را ثبت و مدیریت نمایید.
 • با کمک یک سیستم مالی جامع، روند مالی پروژه را در سیستم ثبت کنید و هزینه ها و پرداخت ها را مشاهده نمایید.
 • چک لیست های دلخواه خود را تعریف کنید. و بر روند ایمنی، بهره وری و HSE در کارگاه خود نظارت کنید.
 • ساختار شکست پروژه را با کمک ابزار کامل نمودار گانت تعریف کنید.
 • جلسات و صورتجلسات خود را ثبت کنید و از سیستم آلارم خودکار برای یادآوری جلسات استفاده نمایید.
 • گزارشات روزانه را بصورت خودکار از سیستم دریافت کنید.
 • با ابزار پانچ لیست قبل از تحویل قطعی پروژه، ایرادات موجود را لیست کنید.
 • انبارداری را خودکار کنید و از جابجایی و مصرف مصاالح و تجهیزات اطمینان حاصل کنید.
 • منابع انسانی را مدیریت کنید و میزان کارکرد افراد و تجهیزات را رصد کنید.
 • با ابزار تایم لپس، از پیشرفت پروژه تصویر تهیه کنید و آنها را متحرک نمایید.


User Reviews - 3 Rates
3.7 from 5
5
4
3
2
1
samir
samir
2023/12/16
اپلیکیشن کاربردی خوب و مناسبی است . برای مدیریت پروژه امکانات ویژه ای را در اختیار قرار می دهد.