وصيت نامه امام خميني (ره)

وصيت نامه امام خميني (ره)

Version 1.0
1
K
Active installs
Religious
Category
1
MB
Size

"با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص، و به سوی جایگاه ابدی سفر می‌كنم. و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم. و از خدای رحمان و رحیم می‌خواهم كه عذرم را در كوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد."


مقام معظم رهبری درباره این وصیت نامه می فرمایند:

"جمله‌اى در وصیت‌نامه امام عزیزمان هست که هرگز نباید آن رافراموش کنیم. ایشان فرمودند: آن عاملى که انقلاب را به پیروزى رساند، همان عامل، انقلاب را تداوم خواهد داد. یعنى اتکال به خدا وایمانِ مردم به اسلام و تصمیمِ قاطع بر انجام وظیفه الهى و اسلامىو وحدتِ کلمه، رمز پیروزى و تداومِ انقلاب است. این، یک درسهمیشگى براى همه ماست."

logo-enamad logo-samandehi