تبدیل ویدیو به عکس

تبدیل ویدیو به عکس

Version 1.7
3000 Tomans
+10
Install
Tools
Category
24 MB
Size
تبدیل ویدیو به عکس

تبدیل ویدیو به عکس

group iraniyan
Version 1.7
3000 Tomans
+10
Install
Tools
Category
24 MB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

نرم افزاری جالب برای تبدیل فیلم به عکس می باشد. در واقع این به این معنی است که میتوانید به وسیله این نرم افزار حرفه ای قطعات یک فیلم را به فایل های عکس مثل انیمیشن های متحرک تبدیل کنید .


ویژ گی برنامه  تبدیل ویدیو به عکس :


❤ تبدیل ویدیو به عکس


❤ ویرایش عکس


❤ جدا کردن عکس از فیلم


❤ جدا کردن قسمت دلخواه عکس از فیلم


❤ استخراج عکس از فیلم و دخیره سازی در گالری


❤ تبدیل فیلم به فریم عکس


 


کلمات کلیدی : تبدیل ویدیو به عکس  ؛ تبدیل ویدیو به عکس متحرک ؛ جدا کردن عکس از فیلم ؛ جدا کردن قسمت دلخواه عکس از فیلم ؛ استخراج عکس از فیلم ؛ جداسازی عکس از فیلم ؛ تبدیل فیلم به فریم عکس ؛ video to photo

User Reviews - 0 Rates
0 from 5
5
4
3
2
1