اپلیکیشین راه اندازی دستگاه دایرکت

اپلیکیشین راه اندازی دستگاه دایرکت

هزار
نصب فعال
ابزارها
دسته
۸
مگابایت
حجم

این اپلیکیشن فقط برای کسانی که دستگاه دایرکت را خریداری کرده اند مناسب می باشد.

توسط این اپلیکیشن می توانید اطلاعات wifi خود را به دستگاه دایرکت منتقل کنید تا دستگاه بتواند به وای فای شما متصل شود.