فضولگیر وای فای (نسخه کامل)

فضولگیر وای فای (نسخه کامل)

نسخه ۳.۳.۲
هزار
نصب فعال
ابزارها
دسته
۶۷۸
کیلوبایت
حجم

توضیح


 


توجه کنیدبرنامه اصلا نیازی به روت بودن گوشی شما نداردوبه راحتی ڪارمیڪند.


 


دوست داریدبفهمید چندنفربه دستگاه وای فای شمامتصل هستند؟


 


Ipاون دستگاه ها رامی بینیدومی توانید دزدوای فای خودرابگیرید.


 


روش ڪار:


 


۱:به وای فای خود متصل باشید.


 


۲:برنامه رانصب واجراکنید.


 


۳:اسکن بزنید تا برنامه شروع به ردیابی کنه.

logo-enamad logo-samandehi