آموزش مهارت نه گفتن و جرات ورزی

آموزش مهارت نه گفتن و جرات ورزی

Version 1
Install from Bazaar
In-app Purchases
10
Active installs
Education
Category
1
MB
Size


راه هایی که گفتن «نه» را آسان تر می سازد؟
نه گفتن فرزندان درمقابل خواسته نابجای دیگران 
چه زمانی به خواسته کودک نه بگوییم؟ 
نه گفتن به خود 
نه گفتن به دیگران 
در چه مواردی نه می‌گوییم؟ 
مقرراتی برای نه گفتن 
«نه گفتن» هنری که باید آموخت 
4 روش بسیار ساده برای مودبانه نه گفتن 
در نوجوانی "نه" گفتن را یاد بگیرید ! 
«نه» گفتن را یاد بگیرید 
نه گفتن سخت است! 
در مذاکره اگر میخواهید «نه» بگویید
چهار روش برای گفتن "نه "در محل کار
آیا شما نیز در نه گفتن مشکل دارید؟
نه گفتن به کودکان
مهارت قاطعیت و گفتن "نه" 
راه های نه گفتن
تمرینهای تقویت مهارتهای نه گفتن
چگونه به دوستانمان بگوييم "نه"؟ 
و . . .

 

logo-enamad logo-samandehi