داستان های انگیزشی

داستان های انگیزشی

Version v2.0
Install +20 K
Category Education
Size 3 MB
Last Update 2017 March 29
داستان های انگیزشی

داستان های انگیزشی

tameshk software group
Version v2.0
Install +20 K
Category Education
Size 3 MB
Last Update 2017 March 29
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

بیش از 200 داستان کوتاه انگیزشی
تمام احساسات، باورها و دانسته‌های ما براساس تفکرات درونی ما شکل می‌گیرند، هر دو ضمیر هوشیار و نیمه هوشیار. کنترل در دست ماست چه بدانیم چه ندانیم. ما می‌توانیم مثبت باشیم یا منفی، مشتاق یا گرفته، تاثیرگذار یا تاثیرپذیر. بزرگ‌ترین تفاوت بین افراد، گرایش و نوع نگرش آنهاست.
تصویر ذهنی سالم مانند ویتامین، سبب تقویت جسم و روان می‌شود و توان فرد را در مقابل مسائل و مشکلات بالا می‌برد.


موفقیت را برای خود هموار کنید..

User Reviews - 198 Rates
4.5 from 5
5
4
3
2
1
sana.shz
sana.shz
2023/03/23
بسیار عالی و آموزنده جزاک الله خیر
قاسم
قاسم
2021/11/21
عالی رمتدن گرم
سارا خانومی
سارا خانومی
2019/01/17
راستش همه داستان ها چندان انگيزشی نيس اما من حمايت ميکنم ازش