داستان های انگیزشی

داستان های انگیزشی

Version v2.0
+10 K
Install
Education
Category
3 MB
Size
داستان های انگیزشی

داستان های انگیزشی

tameshk software group
Version v2.0
+10 K
Install
Education
Category
3 MB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

بیش از 200 داستان کوتاه انگیزشی
تمام احساسات، باورها و دانسته‌های ما براساس تفکرات درونی ما شکل می‌گیرند، هر دو ضمیر هوشیار و نیمه هوشیار. کنترل در دست ماست چه بدانیم چه ندانیم. ما می‌توانیم مثبت باشیم یا منفی، مشتاق یا گرفته، تاثیرگذار یا تاثیرپذیر. بزرگ‌ترین تفاوت بین افراد، گرایش و نوع نگرش آنهاست.
تصویر ذهنی سالم مانند ویتامین، سبب تقویت جسم و روان می‌شود و توان فرد را در مقابل مسائل و مشکلات بالا می‌برد.


موفقیت را برای خود هموار کنید..

User Reviews - 170 Rates
4.7 from 5
5
4
3
2
1
سارا خانومی
سارا خانومی
2019/01/17
راستش همه داستان ها چندان انگيزشی نيس اما من حمايت ميکنم ازش
قاسم
قاسم
2021/11/21
عالی رمتدن گرم
محرم علی سلمانی
محرم علی سلمانی
2022/12/07
حکایت و پند آموزنده ای است.