تیم وکلا و تیم حرفه ای

نام کردی
نام کردی
7000 تومان
جزوه حقوق مدنی8 (تیم وکلا)
جزوه حقوق مدنی8 (تیم وکلا)
5000 تومان
فن نگارش حقوقی (نحوه طرح دعوا)
فن نگارش حقوقی (نحوه طرح دعوا)
7000 تومان
قانون مبارزه باموادمخدر وآیین‌نامە
قانون مبارزه باموادمخدر وآیین‌نامە
5000 تومان
ساخت شمارە مجازی رایگان کشورها
ساخت شمارە مجازی رایگان کشورها
10000 تومان
نکات کلیدی دروس آزمون وکالت
نکات کلیدی دروس آزمون وکالت
5000 تومان
جریمه تخلفات رانندگی و نمره منفی ۹۷
جریمه تخلفات رانندگی و نمره منفی ۹۷
5000 تومان
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
5000 تومان
راهنمای ثبت انواع شرکت(تیم وکلا)
راهنمای ثبت انواع شرکت(تیم وکلا)
5000 تومان
آشنایی باروشهای پروتز لب
آشنایی باروشهای پروتز لب
7000 تومان
خانه ها و قلعه های ارواح
خانه ها و قلعه های ارواح
5000 تومان
خیاطی لباس کردی
خیاطی لباس کردی
7000 تومان
دکوراسیون
دکوراسیون
7000 تومان
آموزش ساخت لوستر، آباژور و آویز
آموزش ساخت لوستر، آباژور و آویز
7000 تومان
اسرار گریم،آموزش تصویری آن
اسرار گریم،آموزش تصویری آن
7000 تومان
سرقفلی (دانستنی ها)
سرقفلی (دانستنی ها)
5000 تومان
سوالات مصاحبه علمی،عقیدتی قضاوت
سوالات مصاحبه علمی،عقیدتی قضاوت
5000 تومان
قانون ثبت شرکتها(تیم وکلا)
قانون ثبت شرکتها(تیم وکلا)
5000 تومان
قانون هدفمندکردن یارانه ها(تیم وکلا
قانون هدفمندکردن یارانه ها(تیم وکلا
5000 تومان
قانون سنجش وپذیرش دانشجو در دانشگاه
قانون سنجش وپذیرش دانشجو در دانشگاه
5000 تومان
قانون هیات منصفه (تیم وکلا)
قانون هیات منصفه (تیم وکلا)
5000 تومان
قانون ثبت احوال(تیم وکلا)
قانون ثبت احوال(تیم وکلا)
5000 تومان
قانون انتخابات شورا اسلامی شهرروستا
قانون انتخابات شورا اسلامی شهرروستا
5000 تومان
قانون دفاتراسنادرسمی،کانون سردفتران
قانون دفاتراسنادرسمی،کانون سردفتران
5000 تومان
logo-enamad logo-samandehi