آموزش زبان اردو مقدماتی

آموزش زبان اردو مقدماتی

نسخه ۲.۰
نصب از بازار
10000 تومان
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۱۷
مگابایت
حجم

اگر می خواهید زبان اردو را از پایه و بصورت روزمره فرا بگیرید ،این اپلیکیشن برای شما مناسب است.

ما مثالها را از آسانترین تا متوسط تقسیم بندی کرده ایم.

درسها بصورت زیر است:


Making Plans to Party in Pakistan

Shopping for Groceries in Pakistan

Why is This Pakistani Road Closed?

Planning a Surprise Party in Pakistan

Good Luck on your Urdu Exam!

Grabbing Lunch in Pakistan

Making an Appointment in Urdu

Don't Miss the Milkman in Pakistan!

Receiving a Postcard in Pakistan

A Trip to the Doctor in Pakistan

A Brush with Fame in Pakistan

A Special Occasion in Pakistan

The Most Simple Urdu Recipe

Taking the Train in Pakistan

What Would You Like to Eat at this Pakistani Restaurant?

Shopping for Vegetables in Pakistan

An Urdu Chat with a Fellow Passenger

This Pakistani Tea is Delicious!

Seeing a Movie in Pakistan

Getting Directions in Urdu

An Urdu Invitation

Trying Something a Little Different in Pakistan

Asking an Urdu Favor

In a Hurry in Pakistan

Calling in Sick in Pakistan


البته هر مکالمه به سه قسمت تقسیم شده است

قسمت اول :

متن اردو


قسمت دوم:

ترجمه انگلیسی


قسمت سوم:

لغات درس


قسمت Vocab

که شامل همه لغات دروس به تفکیک به همراه جستجو


 منبع آموزش سایت :

 

https://www.urdupod101.comlogo-enamad logo-samandehi