سرعت انفوزیون سرم و محاسبات دارویی

سرعت انفوزیون سرم و محاسبات دارویی

نسخهٔ ۱۱
+۱۰۰
نصب
پزشکی
دسته‌بندی
۵ مگابایت
حجم
سرعت انفوزیون سرم و محاسبات دارویی

سرعت انفوزیون سرم و محاسبات دارویی

محمدرضا سلطانی زرندی
نسخهٔ ۱۱
+۱۰۰
نصب
پزشکی
دسته‌بندی
۵ مگابایت
حجم
مشاهده‌ی نتایج بررسی آنتی‌ویروس

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

جزئیات بیشتر

زیربنای این نرم افزار که با راهنمایی خواهرزاده ام امیرمهدی شاهمیری به منظور اجرا بر روی تلفن همراه ساخته شده، بر اساس فرمولِ جامعی طراحی شده که توسط اینجانب محمدرضا سلطانی زرندی جهت محاسبه سرعت انفوزیون داروهای رقیق شده با محلول های انفوزیونی، ابداع شده است. نتایج پژوهش حاصل از ابداع فرمول فوق تحت عنوان

 A Comprehensive Formula for Calculating the Infusion Rate of Medications Diluted with Infusion Solution 

در ژورنال الکترونیکی

 The Open Nursing Journal (ایندکس شده در Scopus) 

به چاپ رسیده است.

به منظور بهبود نرم افزار به مرور موارد و منوهای جدیدی در زمینه محاسبات دارویی نیز به آن اضافه شده و خواهد شد:

منوهای نرم افزار:

1. محاسبه سرعت انفوزیون برای محلول های دارویی با زمان نامعین (مثال: محاسبه سرعت انفوزیون 2mcg/kg/min از محلول 200mg دوپامین حل شده در 100cc میکروست برای یک بیمار با وزن 70kg)

2. محاسبه سرعت انفوزیون برای محلول های دارویی با زمان معین (مثال: انفوزیون 2000cc سرم NS طی 24h)

3. محاسبه دوز داروهای درصدی (مثال : تعیین میزان دوز 100cc از محلول 7.5% بیکربنات سدیم)

4. محاسبه غلظت محلول ها (مثال: تعیین غلظت محلول حاصل از 10mg  از یک دارو در 250cc سرم)

5. محاسبات اکی والان (تبدیل به سی سی و بالعکس) داروهای مهم


برخی از مزایای این نرم افزار:

 • 1. تمام دستورات پزشك اعم از mcg/min (مثل نیتروگلیسرین)، mcg/kg/min (مثل آتراکوریوم، اپی نفرین، نوراپی نفرین، پروپوفول، دوپامین و دوبوتامین)، mcg/kg/h (مثل میدازولام و دکسمدتومدین)، mg/min (مثل آمیودارون و لیدوکایین)، mg/h (مثل پانتوپرازول، پانکرونیوم <پاولون> و لازیکس)، u/kg/h (مثل انسولین)، u/h (مثل هپارین) و ... با این نرم افزار قابل محاسبه و اجرا هستند.
 • 2. دوز دارو می تواند هر گونه واحد ی داشته باشد (mg, mcg, u ...).
 • 3. این نرم افزار در مورد تمام انواع ست های انفوزیون (ست سرم، میکروست و …) کاربرد دارد.
 • 4.  این نرم افزار برای پمپ سرنگ نیز کاربرد دارد.
 • 5. تفاوت واحد دستور پزشک با واحد داروی رقیق شده، در این نرم افزار در نظر گرفته شده است.
 • 6. این نرم افزار قابلیت محاسبه سرعت انفوزیون هم بر حسب قطره بر دقیقه (gtt/min) و هم سی سی بر ساعت (cc/h) را داراست.
 • 7. داروهای بر حسب وزن بیمار با این نرم افزار قابلیت محاسبه دارند.
 • 8. تمامی دستورات دارویی بر حسب ساعت یا دقیقه قابلیت محاسبه با این نرم افزار را دارند.
 • 9. این نرم افزار قادر به محاسبه سرعت انفوزیون برای محلول های با مدت زمان معین نیز می باشد.
 • 10. این نرم افزار قادر به محاسبه دوز داروهای درصدی نیز می باشد.

برای دریافت اصل مقاله مربوط به این نرم افزار می توانید به آدرس 

https://benthamopen.com/contents/pdf/TONURSJ/TONURSJ-13-136.pdf

مراجعه نمایید.  

روش استفاده از نرم افزار:

الف: محاسبه سرعت انفوزیون محلول های دارویی بدون زمان معین:

در ابتدا "نوع دستور پزشک" را از منوی مربوطه انتخاب کنید (مثلاً mcg/kg/min). دقت نمایید که اگر مدت زمان کلی انفوزیون مشخص است (1000cc/24h)، حتماً باید گزینه " محاسبه سرعت انفوزیون محلول های دارویی بدون زمان معین " را از منوی اصلی انتخاب کنید.حجم محلول را به سی سی وارد کنید (فقط عدد)

 • سپس " عدد دستور پزشک" را وارد کنید (به طور مثال اگر دستور پزشک 2mcg/kg/min می باشد، با توجه به اینکه قبلا نوع دستور ( mcg/kg/min ) را انتخاب کرده اید، در اینجا فقط باید عدد 2 را وارد نمایید.
 •  آنگاه از قسمت " کل دوز داروی داخل محلول"، میزان داروی رقیق شده را انتخاب کنید. مثلا اگر 100mg، دارو را حل کرده اید، از منوی مقابل mg را انتخاب کرده و عدد 100 را وارد نمایید. در نظر داشته باشید که اگر واحد "نوع دستور پزشک" را که در گزینه 1 انتخاب کرده اید، بر حسب mcg باشد، منوی این قسمت جهت انتخاب mg یا mcg فعال می شود، در غیر این صورت فقط قسمت وارد کردن عدد فعال می شود. یعنی اگر دستور بر حسب mg یا u باشد، منوی انتخاب mg یا mcg فعال نمی باشد و فقط باید عدد دستور پزشک را وارد کنید. 
 • اگر دستور پزشک بر اساس وزن بیمار باشد ( مثلاً mcg/kg/min)، در این صورت گزینه "وزن بیمار" نیز فعال می شود و در اینجا باید وزن بیمار را به کیلو گرم وارد کنید (فقط عدد). پس اگر دستور پزشک بر حسب وزن بیمار نباشد (مثل mcg/min)، گزینه وزن بیمار را نخواهید دید.
 • "وسیله مورد استفاده جهت انفوزیون" را انتخاب کنید. بدیهی است که این قسمت بر اساس "فاکتور قطره " می باشد که برای ست های مختلف متفاوت است. مثلا از آنجا که در میکروست، هر سی سی برابر با 60 قطره می باشد، لذا فاکتور قطره 60 می باشد.
 • حال با کلیک بر روی "محاسبه کن" می توانید سرعت انفوزیون را بر حسب gtt/min و cc/h و همچنین فاصله قطرات بر حسب ثانیه را مشاهده کنید. 
 • نکته: در صورت انتخاب گزینه میکروست، سرعت cc/h با gtt/min برابر است؛ اگر ست سرم (با فاکتور 20gtt/cc) را انتخاب کرده باشید، عدد مربوط به gtt/min سه برابر cc/h و اگر ست خون (با فاکتور 15gtt/cc ) را انتخاب کرده باشید، عدد مربوط به gtt/min چهار برابر cc/h خواهد بود. بدیهی است در صورتی که سرنگ را انتخاب کرده باشید، سرعت نهایی فقط بر حسب cc/h است و فاصله قطرات بر حسب ثانیه را نیز مشاهده نخواهید کرد. 
 •  ب: محاسبه سرعت انفوزیون محلول های دارویی با زمان معین:

  همانطور که در قسمت 1 بالا گفته شد، اگر مدت زمان کلی انفوزیون مشخص باشد (1000cc/24h) و شما گزینه " محاسبه سرعت انفوزیون محلول های دارویی با زمان معین " را انتخاب کرده باشید، به صفحه دیگری هدایت می شوید که تنها باید حجم محلول (به سی سی)، ساعت انفوزیون (بر حسب ساعت) و نوع وسیله انفوزیون را انتخاب کنید . حال با کلیک بر روی "محاسبه کن" می توانید سرعت انفوزیون را بر حسب gtt/min و cc/h و همچنین فاصله قطرات بر حسب ثانیه را مشاهده کنید. 

  ج: محاسبه دوز داروهای درصدی:

  با انتخاب این گزینه و وارد کردن حجم دارو به سی سی و درصد دارو، میتوانید میزان داروی مورد نظر را به mg و gمشاهده کنید.

  د: تعیین غلظت محلول های دارویی:

  با انتخاب این گزینه و وارد کردن میزان داروی رقیق شده و انتخاب واحد آن (به mg و g) و سپس وارد کردن حجم محلول به سی سی، میتوانید غلظت محلول دارویی را بر حسب mcg/ml و یا mg/mlمشاهده کنید.

  ه: محاسبات اکی والان:

  با انتخاب این گزینه و انتخاب "سی سی به میلی اکی والان" و وارد کردن حجم دارو به سی سی و انتخاب نام دارو از منوی بعدی، میتوانید میزان داروی مورد نظر را به mEq (میلی اکی والان) مشاهده کنید. اما با انتخاب " میلی اکی والان به سی سی " و وارد کردن میزان دارو به mEq(میلی اکی والان) و انتخاب نام دارو از منوی بعدی، میتوانید میزان داروی مورد نظر را به سی سی مشاهده کنید.

استفاده از این نرم افزار را به تمامی پزشکان، پرستاران، ماماها، کارشناسان بیهوشی، کارشناسان اتاق عمل و سایر کارکنان عزیز و بزرگوار کادر درمان درگیر در دارودهی به بیماران توصیه می نماییم.
نظرات کاربران - ۱۶ رأی
۴.۷ از ۵
۵
۴
۳
۲
۱
عباس
عباس
۱۴۰۱/۰۳/۱۱
عالی
reza_sj1
reza_sj1
۱۴۰۰/۱۲/۰۳
سلام ممنون از برنامه عالیتون. یه سوال. مثلا دستور پزشک یک میلی گرم آمپول لازیکس در ساعته. ما باید چه تعداد امپول داخل محلولمون بریزیم؟
حسین
حسین
۱۴۰۱/۱۰/۰۵
چرا بدترین رنگ ه در سیستم استفاده کردید اصلا خونده ننیشه