شیرخشت

شیرخشت

نسخه v۱.۰
<۱۰
نصب فعال
پزشکی
دسته
۱
مگابایت
حجم

شیر خشت، ماده‌ای سفید رنگ، كمی مایـل بـه زرد و شـیرین اسـت و به آن شیر خاشاك نیز گفته میشود. شیرخشت، از درخت زبان گنجشك گل به دست می‌آید و به طور طبیعی در اثر نیش حشره‌ای به نام Cicata orni كه در منطقه وجود دارد، مقدار كمی از آن و در اصطلاح "مان"، از درخت خارج می‌شود ولی میتوان در اثر شكافی كه در تنه درخت ایجاد کرد، شیر خشت را به مقدار زیاد تجاری نیز استخراج نمود. لازم به توضیح است که درخت زبان گنجشك گل در شرایط اقلیمی و رویشگاه طبیعی خود به قدر كافی شیرخشت می‌دهد ولی در خارج از آن محیط و شرایط اگر كاشته شود، البته می‌روید و رشد می‌كند ولی از نظر استخراج "مان" ممكن است قابل توجه نباشد.

logo-enamad logo-samandehi