پرورش پسته

پرورش پسته

Version v5.0
100
Active installs
Education
Category
25
MB
Size

  • از زمان داشت .کاشت .تا برداشت در کنار شماییم

  • شرایط آب و هوایی، کاشت داشت و برداشت درخت پسته

  • نیاز سرمایی درخت پسته

  • نیاز گرمایی

  • روش­‌های مختلف کاشت و تکثیر پسته

  • آبیاری درخت پسته

  • هرس درختان پسته

  • آفات و بیماری های پسته

  • گرده افشانی پسته

  •  برداشت پسته

فواید خوردن پسته
مضرات خوردن پسته
و هزاران مطالب پرورش پستهlogo-enamad logo-samandehi