ادبیات حماسی واساطیر

ادبیات حماسی واساطیر

Version 1.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
<10
Active installs
Education
Category
3
MB
Size


پیدایش اسطوره (2)
ادبیات حماسی
سودابه ای دیگر
کوه قاف، در فرهنگها و باورها
همه‌ی پسران فریدون
تيشتر
خدایان ایران باستان
شاهنامه فردوسى و ایلیاد و ادیسه هومر1
شاهنامه فردوسى و ایلیاد و ادیسه هومر (2)
ققنوس 
ققنوس (2)
سیاوش جوانی با معنای اساطیر
اژدها در شاه نامه ی فردوسی
اژدها کشان و به بند کشان اژدها
اژدها در شاه‌نامه‌ی فردوسی2
نگاهی به جهان واژگان فردوسی
همه‌ی پسران فریدون(2)
همه پسران فریدون (3)
این خانواده غمگین
اسطوره‏هاي ايراني
آرش کمانگیر، داستان یا واقعیت؟
زنانِ داستانِ سیاووش
اهمیت مطالعه‌ اسطوره‌ها در چیست؟
شاهنامه و شاهنامه‌سرایی
پیام شاهنامه
شادی در ذات ایرانیان
پادشاهان شاهنامه را چقدر می شناسید
سی‌مرغ، مرغی مقدس
ماسلنیتسا در روسیه و شباهت های آن با نوروز ایرانی
حماسه های ملی ایران
جشن مهرگان
مرزبانان فرخ نژاد، نشستند هر سه به آرام و شاد
حمله به کاخ ضحاک
ضحاک ماردوش
نه آرام بودش نه خواب و نه خورد
در اسطوره دروغ معنایی ندارد
مادر بت‌ها، بتِ نفسِ شماست
چون بخواهد، عین غم، شادی شود
کیومرث شد بر جهان کدخدای
شاه دیوانه شاهنامه


,...

logo-enamad logo-samandehi