آثار و برکات صلوات ها

آثار و برکات صلوات ها

Version 1.0
500
Active installs
Books & Reference
Category
570
KB
Size

به نام خدا
دراین برنامه گنجینه بزرگی از آثار و برکات تمامی صلوات هایی که شاید هنوز به گوش شما نرسیده است جای داده شده است .
همچنین متن و آثار و برکات تمامی صلوات ها با ذکر داستانی برای شما ذکر شده است .

شماره پیامک ارتباط با ما: 50002060222202

logo-enamad logo-samandehi