تکنیک ساکشن کردن بیمار

تکنیک ساکشن کردن بیمار

Version
رایگان
In-app Purchases
<10
Active installs
Education
Category
2
MB
Size

روش محاسبه سایز لوله ETT
جدول تنظیم فشار ساکشن
تجهیزات موردنیازبرای ساکشن کردن
میزان N/S موردنیاز جهت هر دوره ساکشن
پروسیجر ساکشن:
آمادگی های لازم قبل از ساکشن
آمادگی های لازم در زمان ساکشن کردن
ساکشن تراکستومی+ آموزش به بیمار 
آمادگی برای همه ی انواع ساکشن


و...........

logo-enamad logo-samandehi